SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALINDA TAMAMLANAN TEZLER

 

 

Yüksek Lisans

Çetin-Sultanoğlu, S.(2015). Okul Öncesi Görsel Motor Bütünlemeyi Değerlendirme Aracının Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ülker, P.(2016). 15-18 Yaş Grubundaki Ergenlerin Problem Çözme Becerileri Ve Zorbalık Davranışlarının Çalışma Durumu Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Didin, E. (2016). Sanat Eğitimi Alan Ve Almayan Ergenlerin Mizah Tarzlarının Ve Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Aydos, S.(2017). Boşanma  Nedeniyle Parçalanan Ailelerde Çocukların Velayetine Karar Verilme Sürecinin Velayet Raporları Ve Uzman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Emre-Bolatbaş, D. (2017). Prematüre Olan Ve Olmayan Bebeklerin Dil Gelişimlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okur- Metwally, E. (2017). Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerileri İle Anne-Baba Tutumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Tosun, S.(2017). Üniversite Öğrencilerinin Aile Yapısı İle Bağlanma Stillerinin Romantik İlişkilere Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

Doktora

Sağlam, M. (2015). Yargılama Süreci Devam Eden Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Hazırlanan Destek Eğitim Programının Çocukların Duygu Ve Düşüncelerine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yurteri-Tiryaki, A. (2017). Duygusal Destek Programının Prematüre Ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Farklı Alanlardaki Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

Beytazıt, U. (2017). Çocuk İhmalinin Önlenmesine Yönelik Anne Eğitim Programının Etkinliği. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALINDA DEVAM EDEN TEZLER

 

 

Yüksek Lisans

Sarıtaş, B. Prematüre Doğan 60-72 Aylık Çocukların Okula Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özdereli, Z. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuğu Olan Ve Olmayan Babaların Çocukları İle İlişkilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gazaioğlu,İ.Anasınıfına Devam Eden Çocukların Temel Kavram Bilgileri ve Problem Çözme

Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cir, Ö. Anne- Babaların Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarının Oyun Hakkına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uruncu, M. Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Olan Çocuklara Sahip Anne Babaların Çocuklarını Kabul-Red İle Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tercan,H. Üstün Zeka Ve Yetenekli Çocukların Etiketlenme Durumları İle Duygusal Zeka Yeterliliklerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Türel-Bor, E. Açık Havada Gerçekleştirilen Oyun Etkinliklerinin 24-36 Aylık Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uçar, S. Montesori Eğitimi Alan Ve Almayan Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Oyun Davranışlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

 

Doktora

Fındık-Tanrıbuyurdu, E. Ev Merkezli Montesorri Eğitim Programının Bebeklerin Sosyal-Duygusal Gelişimi Ve Anne-Bebek Etkileşimine Etkisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öztürk, N. Down Sendromlu Çocukların Gelişimine Ve Anne- Çocuk Etkileşim Davranışlarına Dır/Floortime Modeline Dayalı Müdahale Programının Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doğan-Keskin, A. Oyun Bağımlılığı Destek Eğitim Programının Ergenlerin Oyun Bağımlılığı Ve Oyun Motivasyonu İle Duygusal-Davranışsal Sorunlarına Ve Annelerinin Düşüncelerine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Atlı, S. Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının 18-24 Aylık Bebeklerin Bilişsel Gelişimlerine Ve Adaptif Davranışlara Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aysu, B. Drama Temelli Çevre Eğitiminin Çocukların Çevre Farkındalık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bapoğlu-Dümenci, S.S. Üstün Zekalı Ve Yetenekli Çocukların Akran İlişkilerine Sosyal Beceri Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aydoğdu, F. Göçmen Aile Çocuklarının Uyum Düzeylerine Soysam Uyum Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

 

 

Taştepe, T. 36-47 Aylık Çocuklara Ve Annelere Uygulanan Motor Gelişim Destek Programının Çocukların Motor Gelişime Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilbay, A. 18-24 Aylık Bebeklere Ve Annelere Uygulanan Gelişim İsimli Doktora Tezinde Yerdestek Programının Bebeklerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

Yılmazer, Y. Çocuğun Davranışlarına Etkin Sınır Koymaya Yönelik Anne Eğitim Programının Annelerin Sınır Koyma Davranışı Ve Anne Çocuk İlişkisi Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

Taygur-Altıntaş, T. Etkileşimli Oyun Temelli Gelişim Destek Programının Bebeklerin Bağlanma Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.