SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

 

No Yazar Danışman Yıl Tez Adı
1 Mehmet SAĞLAM Prof. Dr. Neriman ARAL 2015 Yargılama süreci devam eden suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırlanan destek eğitim programının çocukların duygu ve düşüncelerine etkisinin incelenmesi
2 Utku BEYAZIT Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN 2017 Çocuk ihmalinin önlenmesine yönelik anne eğitim programının etkililiği
3 Aybüke YURTERİ TİRYAKİ Prof. Dr. Gülen BARAN 2018 Duyusal destek programının prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin farklı alanlardaki gelişimlerine etkisinin incelenmesi
4 S. Seda BAPOĞLU DÜMENCİ Prof. Dr. Figen GÜRSOY 2018 Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların akran ilişkilerine sosyal beceri eğitim programının etkisinin incelenmesi
5 Taşkın TAŞTEPE Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL 2018 36-47 aylık çocuklara ve annelere uygulanan motor gelişim destek programının çocukların motor gelişimine etkisinin incelenmesi
6 Sibel ATLİ Prof. Dr. Gülen BARAN 2019 Ev merkezli bilişsel gelişim destek programının 18-24 aylık bebeklerin bilişsel gelişimlerine ve adaptif davranışlara etkisinin incelenmesi
7 Burçin AYSU Prof. Dr. Figen GÜRSOY 2019 Drama temelli çevre eğitiminin çocukların çevre farkındalık düzeylerine etkisinin incelenmesi
8 Fatih AYDOĞDU Prof. Dr. Figen GÜRSOY 2019 Göçmen aile çocuklarının uyum düzeylerine soysam uyum eğitim programının etkisinin incelenmesi

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

No Yazar Danışman Yıl Tez Adı
1 Saliha ÇETİN SULTANOĞLU Prof. Dr. Neriman ARAL 2015 Okul öncesi görsel motor bütünlemeyi değerlendirme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması
2 PELİN ÜLKER Prof. Dr. Gülen BARAN 2016 15-18 yaş grubundaki ergenlerin problem çözme becerileri ve zorbalık davranışlarının çalışma durumu açısından incelenmesi
3 Elifcan DİDİN Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL 2016 Sanat eğitimi alan ve almayan ergenlerin mizah tarzlarının ve kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi
4 Sebahat AYDOS Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL 2017 Boşanma nedeniyle parçalanan ailelerde çocukların velayetine karar verilme sürecinin velayet raporları ve uzman görüşlerine dayalı olarak incelenmesi
5 Emel OKUR METWALLY Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL 2017 Anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerileri ile anne-baba tutumlarının incelenmesi
6 Selim TOSUN Prof. Dr. Neriman ARAL 2017 Üniversite öğrencilerinin aile yapısı ile bağlanma stillerinin romantik ilişkilere etkisinin incelenmesi
7 Didem EMRE BOLATBAŞ Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI 2017 Prematüre ve term bebeklerin dil gelişimleri ile annelerinin dil gelişimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
8 Hülya TERCAN Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI 2018 Üstün yetenekli çocukların etiketlenme algıları ile duygusal zekâ yeterliliklerinin incelenmesi
9 Meltem URUNCU EMİRDAĞI Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI 2018 Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklara sahip anne babaların çocuklarını kabul-red düzeyleri ile sosyal destek algılarının incelenmesi

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALINDA DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ

 

No Yazar Danışman Tez Adı
1 Ezgi FINDIK Prof. Dr. Neriman ARAL Ev merkezli Montessori eğitim programının bebeklerin sosyal-duygusal gelişimi ve anne-bebek etkileşimine etkisi
2 Saliha ÇETİN SULTANOĞLU Prof. Dr. Neriman ARAL İşitsel bütünlemeye dayalı gelişimsel destek programının otizmli çocukların duyu ve öz düzenleme becerilerine etkisinin incelenmesi
3 Nuray ÖZTÜRK Prof. Dr. Neriman ARAL Down sendromlu çocukların gelişimine ve anne-çocuk etkileşim davranışlarına dır/floortime modeline dayalı müdahale programının etkisinin incelenmesi
4 Gül KADAN Prof. Dr. Neriman ARAL Proje yaklaşımına dayalı medya okuryazarlığı ve medya okuryazarlık aile eğitim programının 36-48 aylık çocuklar ve annelerin medya okuryazarlık düzeyine etkisinin incelenmesi
5 Ayten DOĞAN KESKİN Prof. Dr. Neriman ARAL Oyun bağımlılığı destek eğitim programının ergenlerin oyun bağımlılığı ve oyun motivasyonu ile duygusal-davranışsal sorunlarına ve annelerinin düşüncelerine etkisinin incelenmesi
6 Raziye PEKŞEN AKÇA Prof. Dr. Gülen BARAN Annelere yönelik oyun temelli sosyal-duygusal gelişim destek programının 24-30 aylık bebeklerin sosyal-duygusal gelişimlerine ve anne-bebek ilişkisine etkisinin incelenmesi
7 Elifcan DİDİN Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL Dikkat eksikliği/aşırı hareket bozukluğu tanılı çocuklara uygulanan bireyselleştirilmiş gelişim destek programının bozukluğun semptomlarına, algılama becerilerine ve aile işlevselliğine etkisinin incelenmesi
8 Asuman BİLBAY Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL 18-24 aylık bebeklere ve annelere uygulanan gelişim isimli doktora tezinde yerdestek programının bebeklerin gelişimine etkisinin incelenmesi
9 Yasemin YILMAZER Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN Çocuğun davranışlarına etkin sınır koymaya yönelik anne eğitim programının annelerin sınır koyma davranışı ve anne çocuk ilişkisi üzerindeki etkisi
10 Yeşim YURDAKUL Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN Siber zorbalığı önleme programının ergenlerin siber zorbalığa ilişkin

Tutumlarına ve siber zorbalıkla baş etme becerilerine etkisinin incelenmesi

11 Tansen TAYGUR ALTINTAŞ Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI Etkileşimli oyun temelli gelişim destek programının bebeklerin bağlanma düzeylerine etkisinin incelenmesi

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALINDA DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

No Yazar Danışman Tez Adı
1 Bağdagül SARITAŞ Prof. Dr. Gülen BARAN Prematüre doğan 60-72 aylık çocukların okula hazırbulunuşluklarının incelenmesi
2 Zeynep ÖZDERELİ Prof. Dr. Figen GÜRSOY Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan ve olmayan babaların çocukları ile ilişkilerinin incelenmesi
3 İnci GAZAİOĞLU Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL Anasınıfına devam eden çocukların temel kavram bilgileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi
4 Sevilay YILDIZ AKKUŞ Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN Kanserli kardeşi olan ergenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ölçme aracını Türkçe’ ye uyarlama çalışması
5 Alev ŞAHİNÖZ Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN Yatarak tedavi gören çocukların hastanede yaşadıkları sorunların ve gereksinimlerinin belirlenmesi
6 Özlem KOÇ Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN Anne-babaların okul öncesi dönemdeki çocuklarının oyun hakkına yönelik farkındalıklarının incelenmesi
7 Elif TÜREL BOR Doç. Dr. Ender DURUALP Açık havada gerçekleştirilen oyun etkinliklerinin 24-36 aylık çocukların gelişimlerine etkisinin incelenmesi
8 Sevinç UÇAR Doç. Dr. Ender DURUALP Montessori eğitimi alan ve almayan okul öncesi dönemdeki çocukların oyun davranışlarının incelenmesi

 

Ödüller

“Mamak İlçesi Çocuk Yoksulluğu Haritalandırılması” projesi kapsamında Ankara Üniversitesi tarafından Sağlık Bilimleri Alanında 2017 Yılı Bilim Ödülü

(Neriman ARAL, Figen GÜRSOY, Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, Selim TOSUN, Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL, Sebahat AYDOS, B. Tuğba KARAASLAN, Gül KADAN)