SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN PROJELER

 

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Avrupa Birliği Projesi (TR0801.06), 01.01.2012-10.09.2013, (ULUSLARARASI).

Çocuk Dostu Sokak, Ankara Kalkınma Ajansı Projesi(TR51/12/SOS/00092),08.07.2013-04.04.2014, (ULUSAL).

Every science-Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, Avrupa Birliği Projesi 7. Çerçeve Marie Curie Programı (610320), 01.05.2013-01.11.2013, (ULUSLARARASI).

Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz– Avrupa Birliği Projesi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı (TR2009/0136.01-02/489),01.01.2014-01.09.2014, (ULUSLARARASI).

Okul Öncesi Dönemde Alternatif bir Eğitim Modeli: Montessori Eğitimi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (12Y3430001), 01.03.2012-27.03.2015 (ULUSAL).

Trafik Bilincinin Oluşmasında Oyun Temelli Trafik Eğitiminin Etkisi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (12B3430001), 12.07.2012-16.10.2015, (ULUSAL).

Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor- Ankara Kalkınma Ajansı Projesi (TR51/14/SOSKA/0020), 18.07.2014-19.10.2015, (ULUSAL).

Lets do the science-Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, Avrupa Birliği Projesi 7. Çerçeve Marie Curie HORİZON 2020 Programı (633256) 01.05.2014-03.03.2016, (ULUSLARARASI).

Su, temizlik ve sanitasyon (wash-sutem) okul eğitimi içeriği ve yöntemlerinin geliştirilmesi pilot uygulama (REF: EDU/TURA/2014- I),  06.02.2015-29.02.2016, (ULUSLARARASI).

Mamak İlçesi Çocuk Yoksulluğu Haritalandırılması, Ankara KalkınmaAjansı (TR51/15/DFD/0041), 05.02.2016-16.05.2016 (ULUSAL).

Oynaya Oynaya Bilin(m)4007TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, Bilim Şenliği, (Tübitak 116b030)24-25-26 Mayıs 2016, (ULUSAL).

Ankara Veteriner Anatomi Müzesi (AVAM) Eğitim Projesi, 4004 TÜBİTAK Bilim ve Toplum daire Başkanlığı,(Tübitak 115b131), 08.04.2015- 20.06.2016, (ULUSAL).

Üniversitede Bilim Çocuklarla Buluşuyor- Ankara Kalkınma Ajansı Projesi (TR51/14/SOSKA/0020), 2014-2015. 

Prematüre Olan ve Olmayan Bebeklerin Dil Gelişimlerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-2017.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜNDE DEVAM PROJELER

 

Montessori Eğitiminin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öz Düzenleme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-……. (ULUSAL).

Ev Merkezli Bilişsel Gelişim Destek Programının 18-24 Aylık Bebeklerin Bilişsel Gelişimlerine ve Adaptif Davranışlara Etkisinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2016-……. (ULUSAL).