Prof. Dr. Gülen BARAN

Ulusal/Uluslararası Kitap

Baran, G. 2017. Aile Yaşam Dinamiği. 2. Baskı. Pelikan Yayıncılık, Ankara.

Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümleri

Yurteri-Tiryaki, A. ve Baran G. (2017) What Do Mothers With Institutional Care Experience Thinkabout Domestic Relationships?, In. Educational Research And Practice, Irina Koleva, Gökhan Duman (Ed.), 272-282. Sofia.

Baran, G. ve Yurteri-Tiryaki, A. (2017). Aile Yaşam Döngüsü. Aile Yaşam Dinamiği. 1. Basım Ed.: G.Baran. Ankara:Pelikan Yayınları, s.3-24.

Baran, G. ve Atlı, A. (2017). Tarihsel Süreçte Aile ve Aile Kuramları. 1. Basım Ed.: G.Baran. Ankara:Pelikan Yayınları, s.35-59.

Baran, G. ve Pekşen-Akça, R. (2017). Göç ve Aile. 1. Basım Ed.: G.Baran. Ankara:Pelikan Yayınları, s.241-263.

Mutlu, S. ve Baran, G. 2018. Sosyal Medya Video Paylaşım Sitelerindeki Çocuk Kanallarında Yer Alan Videoların İncelenmesi: Youtube Örneği. Multidisciplinary Studies-4 (Educational Sciences). (Edt.: H. Şahin). Institut za Geografiju. p 183-199. Podgorica, Montenegro. (ISBN: 978-9940-745-05-9).

Ülker Atav, P. ve Baran, G. 2018. Çalışan Çocuklar. Çocuk Hakları (Edt.: Ş. Ceylan). s. 126-148. Hedef Yayıncılık, Ankara (ISBN: 978-605-9877-80-0).

Aksoy, P. ve Baran, G. 2018. Dil Gelişimi. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (Edt.: A. Köksal Akyol). s. 143-171. Anı Yayıncılık, Ankara (ISBN:  978-605-170-197-4).

Atli, S. ve Baran, G. 2018. 36-72 Aylık Dönemde Gelişimin Desteklenmesi. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (Edt.: A. Köksal Akyol). s. 325-373. Anı Yayıncılık, Ankara (ISBN:  978-605-170-197-4).

 


Prof.Dr. Figen Gürsoy

Ulusal/Uluslararası Kitap

Aral,N, F.Gürsoy, 2017. E.Özdoğan Özbal, S. Çetin Sultanoğlu,S. Aydos,S. Tosun, T. Karaaslan  ve Kadan,G.Child Poverty.Peter Lang GmbH.F.Franfurt ,s.189.

Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümleri

Aysu, B, F. Gürsoy “ The Use of Clay In The Art Education And The Effect On The Child    Development. Educational Research And Practice. ed. I. Koleva, G. Duman, 99-104, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017

Gürsoy , F. B.Aysu, “Environmental Problems and Environmental Awareness” Current Trends in Science and Landscape Management.Ed.: Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA. 303-307 St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017

Gürsoy, F., Aysu B. Areview of Post Graduate Theses in the Field of Environmental Education in Turkey. Health Sciences Research in the Globalizing World. Editör:Elana Alexandrova,Nelya Lukpanovna Shaperova,Bilal Ak,Fügen Özcanaslan, 620-626, Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2018

Bapoğlu Dümenci, S.,F.Gürsoy, Are Gifted Children Alone?. Health Sciences Research in the Globalizing World. Editör:Elana Alexandrova,Nelya Lukpanovna Shaperova,Bilal Ak,Fügen Özcanaslan, 610-619, Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2018

Aral, N.,F. Gürsoy ve B. Aysu, “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I,” Okul Öncesi Öğretmenliği Soru Bankası, ed. Ü. Deniz,  77-108, Murat Yayınları, Ankara, 2017.

Aral, N.,F. Gürsoy ve B. Aysu, “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II,” Okul Öncesi Öğretmenliği Soru Bankası, ed. Ü. Deniz,  155-174, Murat Yayınları, Ankara, 2017.

Gürsoy.F. ve Özaslan ’Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I’.Fiziksel Gelişim. ,Ed. A.Köksal Akyol 177-195. Anı Yayıncılık .Ankara,2017.

Gürsoy.F. ve Özaslan ’Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II’.Fiziksel Gelişim. ,Ed. A.Köksal Akyol ISNB:978-605-170-197-4. Anı Yayıncılık .Ankara,2018.

Gürsoy.F., B. Aysu  “Doğum Sonrası Gelişim” Çocuk Gelişimi, ed:Neriman Aral, Z. Fulya Temel, Hedef CS, Ankara, 2018

Gürsoy.F., S.S. Bapoğlu Dümenci “Özel Gereksinimli Olma Nedeleri” Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri,  ed: Neriman Aral, Figen Gürsoy, Hedef CS, Ankara, 2018

Şimşek, Ş., F. Gürsoy. “İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar” Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri,  ed:Neriman Aral, Figen Gürsoy, Hedef CS, Ankara, 2018

Ulusal/Uluslararası Kitap Editörlüğü

Aral, N., F. Gürsoy (editör), Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri: Özel Gereksinimli Çocuklar. Hedefcs Yayıncılık, Ankara, 2018.

Aral, N. ve F. Gürsoy (editör), Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri: Özel Eğitim. Hedefcs Yayıncılık, Ankara,  2018.