Program Hakkında

Toplumun temelini oluşturan çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini değerlendirmek ve her yönden desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarının oluşturulabilmesi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenen Çocuk Gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynamaktadırlar. Aileye ve çocuğa ilişkin sorunların giderek artması ve çeşitlenmesi, Çocuk Gelişimi alanının önemini giderek daha fazla ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda Çocuk Gelişimi doktora programının amacı; çocuk gelişiminin desteklenmesine ilişkin daha üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Çocuk Gelişimi doktora programından mezun olan bireyler, çocuk gelişimi alanıyla ilgili bilgi ve uygulama düzeyinde yurtiçi ve yurtdışı yenilikleri takip etme ve hayata geçirme, araştırma planlama, yürütme ve rapor etme, araştırmaları alan çalışanlarıyla paylaşma, alanı ile ilgili literatür ve bilimsel çalışmaları takip etme gibi üst düzey becerilere sahip olmaktadır. Doktora programında öğrenciler; en az 7 ders/en az 70 AKTS’lik derslere ek olarak 2 seminer, yeterlilik çalışması ve tez çalışması ile birlikte toplam 240 AKTS ile mezun olurlar.


Amaç

Çocuk gelişimi doktora programının amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan uzman bireyler yetiştirmektir. Ayrıca doktora programından mezun olacak bireylerin; yüksek lisans sürecinde kazandığı bilgi ve becerilere ek olarak eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak çocuk gelişimi alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirmesi ve çocuk gelişimi alanında özümsediği bilgileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmesi amaçlanmaktadır.


Program Yeterlilikleri Özeti

Çocuk Gelişimi doktora programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma, çocuk gelişimi alanı ile ilgili bilimsel yayın ve çalışmaları takip etme, bu bilgi ve becerileri çocuk gelişimi ile ilgili olarak yapacağı çalışmalarda kullanabilme ve alan çalışanlarıyla paylaşabilme formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.